א.  מטרות התרומה:        

1. תרומה למטרות כלליות של הארגון (הוצאות כנסים ואירועים שונים).

 

2. תרומה לפיתוח אתר האינטרנט באופן כללי או תמורת הכנסת חומר הנצחה משפחתי הכרוך בתשלום.

 

3. תרומה להעצמת מורשת קאליש (בבית התפוצות, בחדר קאליש וכדומה).

 

4. מטרות מיוחדות: מעל לסכום 1000 ₪ - למלגות וכד' זאת בתאום מראש עם הוועד. כאן יישלח מכתב תודה.

 

 

 

ב. אופן בצוע התרומה:

1. ע"י משלוח המחאה בדואר לכתובת: יוסף קומם, אביגדור המאירי 23, קריית קריניצי, רמת גן, מיקוד 52651. או לכתובת: יונה אגוזי, מושב חיבת ציון, ת.ד. 3 , מיקוד 38885. במקרה זה יש לציין את פרטי התורם (שם, כתובת, טלפון, אימייל) ותישלח קבלה של הוועד.

 

2. ע"י תשלום במזומן במקום בשעת כנס, ועידה וכדומה. במקרה זה יש לרשום את פרטי התורם (שם, כתובת, טלפון, אימייל) ותינתן קבלה של הוועד במקום.

 

3. ע"י הוראת תשלום בנקאית (מי שיכול באמצעות האינטרנט או בשיטת הוראה אחרת – טלפון או לפקיד במקום) לבנק לאומי

סניף 843 קרית אונו לחשבון 46/038064

שם לקוח: ארגון יוצאי קאליש והסביבה (ע"ר)

במקרה זה יתקבלו מהבנק או מהמפקיד פרטי המשלם כנ"ל, כדי להודיע ולהודות לו על התקבלות התרומה. כאן אין צורך במתן קבלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרומות