תולדות הקהילה

 

ספר קאליש (גרסה עברית) ברשת. נסרק על ידי ספרית העיר ניו-יורק

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2888

 

ספר קאליש (גרסה אנגלית) ברשת. נסרק על ידי ספרית העיר ניו-יורק

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2299

 

תולדות יהודי קאליש מאת ישראל דוד בית הלוי

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2298

 

שמות משפחות יהודיות במרשם האוכלוסין של העיר קאליש לפני השואה

http://www.jewishgen.org/jri-pl/psa/kaliszsurn.htm

 

שמות משפחה מפספורטים פולנים שהונפקו לצורך "עליה"

http://www.jewishgen.org/jri-pl/jhi/aliyah-passport_surn.htm

 

מרכז לגנאולוגיה יהודית בורשה. יש ברשותם תעודות ותמונות מגטאות ומחנות

http://www.jewishinstitute.org.pl/en/genealogia/index/1.html

 

מרכז לגנאולוגיה יהודית בורשה. יש ברשותם תעודות ותמונות מגטאות ומחנות

http://www.jewishinstitute.org.pl/en/genealogia/index/1.html

 

גנאולוגיה יהודית

http://www.jewishgen.org/

 

גוגל

http://www.google.com