ארגון יוצאי קאליש והסביבה לדורותיהם (עמותה רשומה)

 

מבנה הארגון

 

ועד מרכזי    

 

ועדת אינטרנט    

 

מזכירות    

 

 

ועדת קשרי חוץ, חיפוש ואיתור כתובות    

  • בת-עמי ילין (איתור חברים בארץ) | Batami10@gmail.com037311629    
  • תחיה סופרtchiaz@gmail.com0506288960  
  • יוסף קומם (איתור ארכיוני) | jkomem@bezeqint.net | 03-5344544

  • יונה אגוזי (קשרים עם הקהילה בקאליש בנושא זה, עזרה בפניות בקשר לנסיעות שורשים לקאליש).

     | avihaye@gmail.com | 0544982492    

  • הסתייעות במנהלת ארכיון "משואה"

 

גזברות    

גזברים משותפים פעילים תחת ועדת ביקורת בראשות תחיה סופר

 

 

ועדת קשרים עם הרשויות בפולין ובקאליש ועם יוצאי קאליש בחו"ל.

 

 

ועדת מורשת, אירועים וכנסים    

 

ועדת קשרים עם אישים ומוסדות בישראל