"... על שלוש ריבוא של יהודי קאליש עלה הכורת. הם לא הובאו אל קבר ישראל. נתערב אפרם באפר המיליונים שנשרפו, ועצמותיהם פזורות בשדות זרים.

  "(מתוך 'ספר קאליש')."

אתר זה הוא נר זיכרון לאחינו ולמשפחות בני העיר קאליש, אשר עם עליית הצורר הנאצי נגדעו חייהם ואחריתם הייתה רצופה אימה וצער. אנו בטוחים שתקוותם הייתה שלמצער יהיה מי שיספר את סיפורם.

 

מטרת אתר זה היא לשמר את תולדות הקהילה העתיקה והמפוארת הזאת ואת זכר בניה, לידיעת צאצאי קהילת העיר וכלל עם ישראל בארץ ובתפוצות. האתר מכוון לכך שמורשת הקהילה תוכר, תלמד ותשמר לדורות תוך שמירת קשר אמיץ בין הצאצאים.

 

"ונתתי להם בביתי ובחומותַי יד ושם... אשר לא יִכָּרֵת" (ישעיהו, נו, ה).

 

 עמותת אירגון יוצאי קאליש והסביבה שמחים להציג את האתר החדש של קהילתנו                                      קרא עוד

 

 דוח חשוב ליוצאי קאליש מאי 2014

 

קרא עוד >

קהילת יוצאי קאליש אבלה על פטירתו של חברנו, יוסי רוזנפלד, בעלה של חנה רוזנפלד, אזרחי כבוד מטעם עיריית

קאליש, מעמודי התווך של ארגון יוצאי קאליש. ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

 

 

קרא עוד >

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של עזריאלה קומם ז"ל.השבעה עד יום א' בבוקר 21.10.18 בבית יוסף קומם רח' המאירי 23,קרית קריניצי,רמת גן.בשעות 10-13,16-21.

10:00-13:00,16:00-21:00

קהילת יוצאי קאליש לדורותיהם אבלה על מותו של בן הקהילה יצחק קומם (פלקוביץ׳).

קרא עוד >

 

קהילת יוצאי קאליש אבלה על פטירתה של אסתר קוה לבית 

גלובה.  יושבים שבעה ברח' מגשימים 6 במושב חיבת ציון בבית הבת יונה אגוזי עד יום ג' בבוקר 26/7/2016. ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

 

 

 

                                         קרא עוד >

ילידי קאליש בישראל שוב על מפת ספרות מעשי גבורה והישרדות מול הנאצים במלחמת העולם השניה

קרא עוד >

 מכתב ראש עירית קאליש לכנס 8 אוגוסט 2016

קרא עוד >

יצירתו של יעקב בסר ז"ל, משורר וסופר מוערך יליד קאליש תוצג בכנס השנתי של קהילת קאליש תשע"ד בבית התפוצות

קרא עוד >

חדשות הארגון