פעילויות יוצאי קאליש בחו"ל

 

הדף בבניה

 

 

 

 

  ארגון יוצאי קאליש בארה"ב

 

 

 

 

 

 

 

 ארגון יוצאי קאליש באנגליה

 

 

 

 

 

מסע לפולין מ 7/6/2010  עד 14/6/2010

המעוניינים, נא להתקשר לחנה ויוסי רוזנפלד בטלפון 03-7311042 ואימייל giosir@gmail.com