קשר עם עיריית קאליש

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסע לפולין

 

 

 

 

 

 

 תרומה למוזיאון הנצחה בבית הטהרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצבות זכרון בבית הקברות החדש

 

 

 

 

 

 

 הקמה מחדש של אוהלו של הרב ליפשיץ בבית הקברות החדש